2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ders Kataloğu

1. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY123 Anatomi 2 2 5
AYAY127 Arama ve Kurtarma Becerileri I 2 2 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BES105 Beden Eğitimi I 0 2 1
AYAY111 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I 0 2 1
AYAY132 Bilgi Teknolojisine Giriş 2 2 2
AYAY125 Fizyoloji 2 0 5
AYAY131 Kimya-BiyoKimya 2 0 2
AYAY119 Psikolojiye Giriş 2 0 2
AYAY129 Temel Afet Bilgisi 2 0 2
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
AYAY133 Yönetim ve Organizasyon 2 0 1
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY124 Acil Servis Araçları Eğitimi 2 2 6
AYAY118 Arama ve Kurtarma Becerileri II 2 2 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
BES106 Beden Eğitimi II 0 2 1
HEM116 Farmakoloji 2 0 2
AYAY116 Mikrobiyoloji 2 0 2
AYAY126 Örgütsel Davranış 2 0 3
STJ202 Staj I 0 0 2
AYAY128 Tıbbi Terminoloji 2 0 4
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY213 Acil Durum Psikolojisi 2 0 2
AYAY205 Acil Hasta Bakımı I 4 8 10
AYAY221 Afet ve Acil Durum Yönetimi I 2 0 4
AYAY203 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III 0 2 1
AYAY215 Epidemiyolojinin İlkeleri 2 0 2
AYAY223 Kurtarma Araçları Eğitimi I 2 0 2
AYAY209 Mesleki İngilizce I 2 0 2
AYAY225 Travma ve Resusitasyon I 2 4 4
Seçmeli ikinci sınıf güz dönemi seçmeli dersler() 3
MAT121 Matematik I 2 0 3
AYAY207 Matematik I 2 0 2
TBİ004 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2 0 3
ORTSEC616 Tıbbi Terminoloji 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY206 Acil Hasta Bakımı II 4 8 10
AYAY218 Afetlerde Salgın Hastalıklar 2 0 2
AYAY220 Afet ve Acil Durum Yönetimi II 2 0 2
AYAY134 Kurtarma Araçları Eğitimi II 0 4 3
AYAY210 Mesleki İngilizce II 2 0 2
STJ402 Staj II 0 0 2
AYAY222 Tim Liderliği 2 0 2
AYAY226 Travma ve Resusitasyon II 2 4 4
Seçmeli 2 SINIF BAHAR SECMELİ() 3
AYAY208 Matematik II 2 0 2
AYAY230 Matematik II 2 0 3
AYAY228 Mesleki Terminoloji 2 0 3
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY333 Afet Tıbbı I 2 2 6
AYAY335 Afet ve Acil Durum Planlaması 2 0 5
AYAY303 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme V 0 2 1
AYAY329 İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi 2 2 5
AYAY331 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş 2 2 5
AYAY327 Meslek Etiği 2 0 3
AYAY305 Mesleki İngilizce III 2 0 2
Seçmeli üçüncü sınıf güz dönemi seçmeli() 3
AYAYS-624 Afetlerde Lojistik 2 0 3
AYAYS-618 Pandemik Hastalıklar ve Karantina 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY324 Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 3
AYAY334 Afet Tıbbı II 2 2 6
AYAY326 Araştırma Yöntemleri 2 0 2
AYAY306 Mesleki İngilizce IV 2 0 2
STJ602 Staj III 0 0 2
AYAY328 temel Strüktür ve Yapı Bilgisi 2 0 3
AYAY338 Yangına Müdahale Teknikleri 2 2 5
AYAY320 Yangın Güvenliği ve Kimyası 2 0 4
Seçmeli 3.sınıf bahar secmeli() 3
ORTSEC615 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 3
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY425 Afet ve Acil Durum Mevzuatı 2 0 5
AYAY423 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 4
AYAY421 Elektrik Tesisatı Bilgisi 2 0 4
AYAY427 Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer 2 0 4
AYAY405 Mesleki İngilizce V 2 0 2
AYAY429 Öğretim ve Uygulamaları 2 2 5
Seçmeli 3 sınıf güz dönemi seçmeli ders (6 aCT)() 6
AYAYS-611 Sağlıkta Etik ve Yasal Sorumluluklar 2 0 3
ORTSEC-617 Yoga I 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
AYAY410 Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı 2 0 6
ORTSEC-619 Afet Toksikolojisi 2 0 3
AYAY408 Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi 2 0 4
AYAY418 Entegre Proje (Bitirme Projesi) 0 2 2
AYAY411 Halk Eğitimi 2 4 8
AYAYS-801 Kriminoloji 2 0 3
AYAY406 Mesleki İngilizce VI 2 0 4
Toplam AKTS: 30