Duygusal durumda objektif çalışabilir miyim?
Stresli bir atmosferde çalışabilir miyim?
İhtiyacı olan insanlara yardıma hazır mıyım?
Yaşamı tehdit eden acil durumlarla başa çıkabilirmiyim?
Haftasonu, tatil, gece ve gündüz demeden çalışabilir miyim?

 

Eğer kariyer hayatınızda karşınıza çıkacak bu gibi durumlara cevabınız evet ise aramıza şimdiden hoşgeldiniz. Bu program sonrasında eleştirel düşünme ve analitik becerileriniz gelişecektir.


 

PROGRAMIN AMACI

Aşağıda belirtilen çalışma alanları bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman ve yöneticiler yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler "Acil yardım uzmanı ve Afet Yöneticisi" ünvanı alacaktır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

    Mezun olanların istihdam alanları oldukça geniştir. Başlıca istihdam alanları şu şekilde sıralanabilir:
5902 nolu 29.5.2009 kabul tarihli ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ isimli yasanın öngördüğü şekilde şu kamu teşekküllerinde görev yapabilir:
Adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak;

• Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında
• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde
• Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde
• Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak
• Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir)
• Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak
• Uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda
• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapabilirler.